Lithuanian Medical Tourism Cluster

Home  |  Cluster Services  |  Cluster Members  |  Costs Saving  |  Gallery  |  Members area

Aktualijos  |  Valdyba  |  Dokumentai

Klasterio valdyba

 

Pagal Įstatus Klasterio valdybą sudaro 7 Klasterio tikrųjų narių atstovai, renkami Visuotinio narių susirinkimo 2 metų laikotarpiui. Valdybai vadovauja Valdybos pirmininkas, kurį Valdyba išsirenka iš savo narių.

 

Medicinos ir diagnostikos paslaugos

  • Laimutis Paškevičius (valdybos pirmininkas), UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ direktorius, tel. +370 698 49757, laimutis.paskevicius@medcentras.lt;

  • Vidmantas Rimantas Samuitis, UAB ,,Bendrosios medicinos praktika” direktorius, tel. +370 698 29613, el. p. v.r.samuitis@daktaras.lt

  • Greta Milašienė, UAB „J. Girskio stuburo ligų gydymo centras“ direktorė, tel. +370 61 810525, el. p. greta.milasiene@stuburas.lt

 

Odontologijos paslaugos

  • Monika Nakaitė, UAB „Pro-Implant“ marketingo specialistė, tel. +370 615 41580, el. p. monika@odontologas.lt

 

Sanatorijų, reabilitacijos ir SPA paslaugos 

  • Edgaras Briedys, AB „Eglės“ sanatorija rinkodaros direktorius, tel. +370 687 42984, el. p. edgaras@sanatorija.lt

  • Vytautas Dambrava, UAB „MCT“ (reabilitacijos ligoninė „UPA“) akcininkas, tel. +370 698 22048,  v.dambrava@mct.lt

 

Kelionių organizavimo paslaugos

  • Žydrė Gavelienė, UAB „Estravel Vilnius“ direktorė, tel. +370 620 10567, el. p. zydre@estravel.lt

 

Valdybos nariai derina savo kuruojamų paslaugų grupių Klasterio narių pozicijas organizuodami aptarimus ir pozicijų suderinimus atstovaujamų atitinkamų „kolonų“ viduje ir Klasterio Valdybos posėdžiuose pristato bendrą atstovaujamų paslaugų ,,kolonų“ poziciją.